Om oss

Historia

Milstolpar i Kohlswa Herrgårds historia

I mitten av 1600-talet lät Peder Larsson Höök bygga den första herrgården i Kolsva. Den bestod av tre byggnader som omgav en gårdsplan vilken låg öppen mot väster. Den nuvarande herrgården ligger på samma plats som den södra av dessa byggnader. Traditionen säger att Karl XI skänkte de tre barocktak som fortfarande finns i herrgården. De är gjorda av den italienska mästaren Carlo Carvone som också gjort tak i Mälsåker, Nynäs, Drottningholms och Eriksbergs slott. 

Kungliga gäster

Peder Höök föddes 1643. I 13 år var han bokhållare och kamrer hos grevinnan Ebba Brahe. Strax efter grevinnans död 1674 köpte han Kohlswa bruk. Detta är anmärkningsvärt då det var en finansiell kris i Sverige under denna tid. 1682 blev han utnämnd till häradshövding i Norrbo, Norberg och Skinnskatteberg. I likhet med andra ämbetsmän, men kanske också för sina välkända jaktmiddagar, blev han 1687 adlad. Några av hans gäster var Karl XI och Karl XII.

Ombyggnation

I slutet av 1700-talet fick herrgården en tidsenlig sandstensfärgad putsfasad. Herrgården byggdes ut och bestod i början av 1800-talet av fem byggnader. De olika husens funktioner var inrättade enligt en plan som var mycket vanlig för gammeldags bruksherrgårdar. I den ännu befintliga västra flygeln fanns kök och ekonomiutrymmen. Öster om denna fanns brukets kontor, denna revs 1875 då den höll på att rasa ner i Hedströmmen på grund av att strandbrinken urholkades alltmer. Utöver dessa byggnader fanns två mindre flyglar längre bort. Den västra var slöjdstuga, kuskboställe och drängkammare. I den östra inrymdes brygg- slakt, och bagarstuga.

Ekonomiskt uppsving möjliggör tillbyggnader

1853 köpte brukspatron Lars Lindberg Vestra Kolsva. Tio år senare köpte han även bruket Östra Kolsva. Efter 70 år kom så de båda bruken åter under samma förvaltning. Därmed inleddes ett uppsving för Kohlswa Jernverk som gav ekonomiska möjligheter att bygga ut herrgården. I början av 1860-talet lät Lindberg lyfta hela herrgården två alnar. Han byggde en källare med en veranda samt en souterrängvåning, Strömparterren, i öster. I Strömparterren inreddes ett kök och även ett stort sovrum. Framför den gamla ingången uppfördes en förstuga som försågs med en stor stentrapp. Reveteringen togs bort och ersattes med träpanel, och tegeltaken med skiffer. Under 1870-talet uppfördes en väldig tvärställd salsbyggnad vid västra gaveln. Den är förenad med en veranda och en bred trapp utåt parken. Ett orangeri uppfördes i parken som fondkuliss. Salen användes som samlingsrum, men även som biljard- musik och vardagsrum. Det inrättades även ett angränsade bibliotek. För dessa utbyggnader anlitades en av den tidens mest kända arkitekter, Axel Kumlin.

Disponentvillan blir brukshotell

Lars Lindberg avled 1875, men hans son Lars Uno var ännu för ung för att kunna ta sin fars plats. Så Lars Lindbergs svärson Magnus Lindberg skötte bruket fram till 1885, då Lars Uno tillträdde som patron. 1875 byggdes Disponentvillan som bostad åt Magnus Lindberg och hans hustru Leila. Den användes sedan fram till 1935 som privatbostad för Brukets disponenter, då disponent Forsberg tog sin bostad i herrgården som stått tom i tio år och sedan renoverats. Disponentvillan byggdes om till Brukshotell och användes för gäster, men även som inkvartering av brukets ogifta tjänstemän.

Jaktbostad åt Wallenberg

Den befintliga flygelbyggnaden byggdes på 1700-talet. Den fick en ny möblering under 1950-talet då hela huset renoverades för att användas som jaktbostad åt familjen Wallenberg, Kohlswa Jernverks dåvarande ägare. Herrgården användes som privatbostad för brukets disponenter fram till 1968. Den stod sedan tom fram till 1981, då den fick sin nuvarande användning som konferenshotell.

I mer än 350 år har Kohlswa Herrgård varit känd vida omkring. Och att kung Karl XI sökte sig till dessa vackra trakter för att äta och må gott, kan väl ingen förundras över.

Kontakt

Tel: 0221-509 00

info@kohlswa-herrgard.se

Hitta hit

Herrgårdsallén 14
731 13 Kolsva